Oor Ons

Hierdie teaterkompleks dien as die kultuursentrum van die Universiteit van Stellenbosch. Die teater is deur die destydse rektor, Professor H.B. Thom, in 1965 gestig. Dit is ter eere van die nalatenskap van die stryd digter Adam Small, na hom vernoem. Vanaf die begin jare was die teater ‘n teelaarde vir dramaturge en akteurs op alle vlakke van die lewe, in die binneland, sowel as in die buiteland.
Die Adam Small Teaterkompleks is opgeknap en spog nou met wêreldklas teater- en konferensiefasiliteite. Vir meer inligting oor die Adam Small Teater en vir besprekings, klik hier…

Geskiedenis

Die geskiedenis van die Adam Small Teaterkompleks begin in 1961 toe die eerste leerstoel in Drama aan ’n Suid- Afrikaanse universiteit deur die rektor, prof HB Thom, ingestel is. Die ou Chemiegebou van die Victoria

College het die Dramadepartement gehuisves. Die ou “Hollandse” saal van hierdie gebou, asook ’n aantal klaskamers, is in ’n 110-sitplek proefteater omskep.Tydens die openingseremonie in 1962, het prof Thom sy wens uitgespreek vir ’n volwaardige universiteitsteater om gebou te word. ’n Intensiewe veldtog vir die oprig van so ’n teater is van stapel gestuur en realiseer in Mei 1965 toe die HB ThomTeatersefondasiesgegraweword.

Op7Oktober1966worddieHBThomTeaterskouspelagtig ingewy met die eerste Afrikaanse opvoering van Goethe se FAUST, onder die regie van prof Fred Engelen (aangestel in die eerste professoraat in Drama in 1961).

In Julie 2016, byna vyftig jaar na die opening van die HB Thom Teater en die aangrensende Dramadepartement, word die gebou tydelik ontruim vir uitgebreide opknappingswerk en opgraderings. Teen die einde van Januarie 2018 word die Dramadepartement in die nuwe fasiliteite hervestig. Afgesien van die oorspronklike teaterruimte sluit hierdie fasiliteit nou ook ’n tweede, kleiner teaterruimte en ’n seminaarkamer

is. Op 23 November 2018 is die fasiliteite amptelik hernoem na die Adam Small Teaterkompleks.